Ingurumena

 

Erantsi dugun grafikoan, Agenda 21en eta kudeaketa-sistemak ezartzeko prozesuaren arteko paralelismoa erakusten da. 

TOKIKO AGENDA 21 ALONSOTEGIKO UDALERRIA – UDALAREN KUDEAKETA SISTEMA

 


 

Udalaren jarduketek elkarren artean lotutako kontzeptu handi bi dituzte:
 

IRAUNKORTASUNAIRAUNKORTASUNA
 

1- UDAL MUGARTEAREN LURRALDE AUDITORETZA. Udal mugartearen ingurumenaren azterlana, puntu ahulak eta sendoak identifikatuz eta baita ingurumena eta gizarte eta ekonomia hobetzeko aukerak ere.

2- IRAUNKORTASUNAREN ADIERAZLEAK. Oinarrizko adierazleen hautaketa, ingurumenaren eta beraren kalitatearen eboluzioaren jarraipen kuantitatiboa egiteko. Zaintza eta segimenduko programa eta tresnen definizioa.

3- TOKIKO AGENDA 21EN PROZESUA. Programa eta antolakuntzako oinarriak ezarri Europako Kanpainarekin bat egiteko. Herritarren partaidetza prozesua hastea Tokiko Agenda 21 eratzeko, gizarte, ekonomia eta ekologiako arloak txertatuz.

INGURUMENA

1- UDALAREN INGURUMEN-KUDEAKETAREN DIAGNOSTIKOA. Zerbitzuei (komunikazioa, birziklapena, jardueren kontrola, telefono berdea...) eta barne jarduerei (ur, energia eta paper kontsumoak) lotutako ingurumen-arloen analisia.

2- INGURUMEN EKINTZAKO UDAL PLANA. Jarduteko lerro nagusia, helburuak eta programak zehaztea herriko ingurumen egoera hobetzeko, beti ere, lortu nahi den egoerari begira.

3- INGURUMEN KUDEAKETAKO SISTEMA. Udalean kudeaketa-sistema diseinatu eta ezartzea ISO 14.001 nazioarteko arauaren gidalerroekin bat edo Ekokudeaketa eta Ekoauditoretzaren Europako Sistemaren baldintzen mendean.

Jarraian azalduko dugun sistema udal jarduketarako proposamena da eta gorago aipatu diren estrategia bien elementuak txertatzen ditu
 

Udalak Ingurumen Kudeaketako Sistema baten elementuak hartu eta ezarri ahal ditu, ingurumen kudeaketako barne prozedurak estandarizatzeko asmoz; hala ere, hori ez da bide bakarra. Kudeaketa-sistema baten arrakasta gauza batzuen menpean dago: maila eta funtzio guztien konpromisoa, prozeduren eraginkortasuna, lortzen den adostasun-maila eta hori beste batzuei nola erakusten zaien.